Nordic HairVita

Cookies på vår webbplats

Cookies är textfiler som en webbläsare lagrar på en användares terminalenhet. Cookies används trots det inte för att identifiera användaren.

Det finns två typer av cookies. Ihållande cookies lagras på användarens terminal (dator, surfplatta, smarttelefon, etc.) som filer, i högst 12 månaders tid. Sessionsspecifika cookies lagras däremot endast tillfälligt och försvinner när sessionen, dvs. surfningssessionen, avslutas.

Användaren kan radera cookies från sin terminalenhet i webbläsarinställningarna. Det är möjligt att stänga av cookies helt eller alternativt välja att få ett meddelande när en ny cookie lagras på terminalenheten.

Vad är cookies?
Cookies är textfiler som en webbläsare lagrar på en användares terminalenhet (dator, telefon eller surfplatta). Cookies innehåller en unik identifierare som möjliggör identifiering av användaren. Vi använder cookies för att säkerställa användbarheten, kvaliteten och utvecklingen av våra elektroniska tjänster och för att rikta reklam.

Cookies rör sig inte på webben av sig själva, utan ställs in på användarens terminalenhet endast via den webbplats som användaren besöker. Cookies innehåller en unik identifierare som möjliggör identifiering av användaren. Cookies utgör inget hinder för användningen av din dator eller surfande på Internet. Cookies är vanliga textfiler som inte kan innehålla virus.

Det finns två typer av cookies, sessionsspecifika och ihållande. Sessionscookies raderas när du avslutar din surfning. Ihållande cookies finns kvar på din enhet under den tid som anges i cookien, varefter de raderas. Dessa cookies kan förnyas varje gång du besöker webb- eller mobiltjänsten som ställer in cookien. I vissa fall kan informationen som samlas in av cookies användas för att identifiera en person, till exempel genom personens IP-adress.

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att garantera användbarheten, kvaliteten och utvecklingen av våra elektroniska tjänster. Vi använder också cookies för att rikta reklam. Vi kan inte identifiera användare enbart med hjälp av cookies.

Om du har gett ditt samtycke till användningen av cookies*, använder vi cookies för att samla in information om hur användare använder webbplatser och hur vi kan utveckla vår webbplats.

Med hjälp av cookies övervakar vi användarnas aktiviteter, det vill säga hur användarna använder webbtjänster, vilka produkter och tjänster som intresserar dem, om de tidigare har använt våra webbtjänster. Med hjälp av cookies kommer vi också ihåg de inställningar och preferenser som användarna valt.

Vårt yttersta syfte är att använda informationen för att ge användarna en bättre användarupplevelse, utveckla våra tjänster och produkter. Vi strävar också efter att rikta vår marknadsföring, vilket innebär att vi vill erbjuda kunderna de tjänster och produkter som intresserar dem. Vi använder också informationen för att skapa målgrupper samt återmarknadsföringsmålgrupper baserat på hur individerna uppför sig på webbplatsen, vilken demografisk information om dem som visas eller vilka intressen de kan tänkas ha.

Vilken typ av cookies använder vi?
Cookies kan delas in i väsentliga, funktionella, analytiska cookies och marknadsföringscookies. Nödvändiga cookies innehåller information som är nödvändig för sidans funktion, såsom kundvagnens innehåll. Funktionella cookies lagrar information om till exempel webbplatsens område, språk eller annan information relaterad till valbara faktorer. Analytiska cookies lagrar information som hjälper oss att förstå och följa hur användare interagerar med sidorna. Marknadsföringscookies registrerar information om användarnas besök på sidorna. De är utformade för att hjälpa oss att visa annonser som är så intressanta som möjligt för användarna.

Vi använder tredjepartscookies, såsom Googles verktyg och analys, Klaviyos kunduppföljning, Leadpages- samt Facebook Pixel-verktyg. Dessa möjliggör uppföljning av användarna såväl som riktad marknadsföring.

Information om de cookies vi använder finns tillgänglig på olika webbplatser såsom Cookie Serve (cookieserve.com), som öppnar informationen om olika cookies samt lagringsperioder (endast på engelska).

Hur länge lagras cookies?
Ihållande cookies lagras på användarens terminalenhet som textfiler och lagras i högst 12 månader. Sessionsspecifika cookies lagras däremot endast tillfälligt och försvinner när sessionen, dvs. surfningssessionen, avslutas.

Hur ändrar jag inställningarna och påverkar användningen av cookies?
Enligt lagen kan vi spara cookies på din enhet om det är absolut viktigt för webbsidans funktion. Lagen kräver också att vi ber om ditt samtycke till användningen av cookies; detta samtycke kan ändras eller återkallas när som helst. När du ger ditt samtycke har du fått veta vilka cookies vi kommer att spara på din enhet och för vilket syfte de kommer att användas.